Project & Interim management

Hoofdbeeld5 v4
Subbeelden13
Woorden3v3
Tegenspraak

Ik stel complexiteit aan de orde, geef aandacht aan wrijving en durf tegenspraak aan. Maar uitdagen werkt alleen in verbinding.

Subbeelden6
Woorden8v3
Streefbeeld

Naast de tegenspraak werk ik ondertussen met betrokkenen naar een wervend streefbeeld. Een streefbeeld is geen gekunsteld compromis, maar een perspectief voor de toekomst waarin mensen zich herkennen en elkaar (weer) vinden.

Subbeelden5
Woorden7v3
Heldere projectdoelen

Een gezamenlijke streefbeeld levert heldere projectdoelen op, waaraan medewerkers gericht samenwerken. Medewerkers worden zo niet alleen drager van een project, maar ook van de ontwikkeling binnen de organisatie.

Subbeelden7v2
Woorden9v3
Rendabele investering

Medewerkers voelen zich betrokken en motiveert hen. Door samenspraak met de directie wordt ook de beoogde organisatieontwikkeling meegenomen in een project. Er ontstaat een duurzaam resultaat: tijdens het project vindt al de beoogde omslag in denken en werken plaats en er ontstaat een breed gedragen projectresultaat. De ervaring leert dat rendabele investeringen ontstaan, die de organisatie (weer) in haar kracht zet.

Subbeelden9
Woorden11
Modellen

Ik componeer graag mooie stukken waar alle medewerkers met liefde naar luisteren en zo nieuwe inzichten verwerven. Modellen als MVO, HNW, CRM en CATS maar ook ITIL, PMW, Prince2, Scrum en LEAN zijn daarbij verhelderende concepten. Het is mijn persoonlijke uitdaging om deze modellen te vertalen naar de organisatie. Ik noem dat ook wel componeren. Een model werkt als het mensen uitdaagt en tot nieuwe inzichten brengt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.